Adventure Multimedialne Muzea
Zdjęcie ekspozycji muzealnej: ŚWIATŁO HISTORII - Wystawa o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim
ŚWIATŁO HISTORII
Wystawa o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim
CENTRUM NAUKI I EKSPERYMENTU
W BIAŁYMSTOKU
Koncepcja funkcjonalno - programowa
CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
1 nagroda w konkursie
SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA
Wystawa multimedialna - w trakcie realizacji
MUZEUM - IZBA PAMIĘCI KOPALNI WUJEK
Wystawa stała
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
Projekt konkursowy wystawy stałej
“ŚLADAMI TOMKA WILIMOWSKIEGO”
Projekt konkursowy wystawy
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
Projekt konkursowy przestrzeni dziecięcej
MUZEUM MLEKA
Projekt koncepcyjny wystawy stałej
CENTRUM TRADYCJI HUTNICTWA
Projekt ekspozycji multimedialnej
MUZEUM LALEK
Ekspozycja multimedialna
MUZEUM BAŁTYKU
Projekt koncepcyjny wystawy stałej
GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY
Projekt systemu ekspozycyjnego i aranżacji wnętrz muzeum
GABINET KARSKIEGO
Projekt wystawy w Muzeum Miasta Łodzi
MUZEUM TEATRU STAREGO
Projekt konkursowy na multimedia
DĄBROWSKIE WODOCIĄGI
Ekspozycja interaktywna
WESOŁE MIASTECZKO
Koncepcja interaktywnych tematyzacji
SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA
Projekt konkursowy wystawy
KALEJDOSKOP HISTORII
Projekt wystawy pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie
WIEŻA PIASTOWSKA
W OPOLU
Ekspozycja multimedialna
CZASOPAROWÓZ
Projekt wykonawczy wystawy mobilnej