EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

2 nagroda w konkursie na wystawę dziecięcą