CENTRUM EDUKACYJNO-PREWENCYJNE PZU

1 nagroda w konkursie na projekt wystawy


1 nagroda ex aequo w konkursie na opracowanie konspektu scenariusza i koncepcji wystawy stałej Centrum Edukacyjno-Prewencyjnego PZU.

Koncepcja wystawy o charakterze centrum nauki i kompetencji zakłada edukację w zakresie prewencji i odpowiednich zachowań wobec niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych zjawiskami naturalnymi, jak i wywodzących się ze zdobyczy cywilizacji.

Narracja wystawy budowana jest wokół czterech żywiołów, prezentując przyczyny, przebieg i postępowanie w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw. Projekt wystawy obejmuje również prezentację eksponatów historycznych dotyczących historii ubezpieczeń.

Przestrzeń aranżują m.in.:
  • immersywne symulatory multimedialne bazujące na zróżnicowanych technologiach ekspozycyjnych, w tym mappingu, czy ruchomej scenografii, prezentujące potęgę żywiołów, przejawiających się w takich zjawiskach, jak lawina śnieżna, pożar czy huragan;
  • eksponaty naukowe, które poprzez fizyczny eksperyment pozwolą zrozumieć zasady postępowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw;
  • multimedialne i mechatroniczne stanowiska interaktywne dotyczące tematyki statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i teorii decyzji, które przybliżają w zrozumiały sposób matematykę stojącą u podstaw ubezpieczeń;
  • eksponaty historyczne prezentowane w gablotach, dla których kontekst wrażeniowy epoki budują ożywione multimedialnie dioramy

W ramach zadania zaprojektowano również interaktywną fasadę budynku, recepcję oraz ogród ze sceną pokazów naukowych.

Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Centrum Edukacyjno-Prewencyjne PZU 01
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Centrum Edukacyjno-Prewencyjne PZU 02
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Centrum Edukacyjno-Prewencyjne PZU 03
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Centrum Edukacyjno-Prewencyjne PZU 04
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Centrum Edukacyjno-Prewencyjne PZU 05