MAESTRO PENDERECKI

2 nagroda w konkursie na wystawę
w Europejskim Centrum Muzyki


Wystartowaliśmy w ogłoszonym przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji "Krzysztof Penderecki – dziedzictwo polskiej muzyki XX i XXI wieku".

Ideą koncepcji jest przedstawienie postaci i olbrzymiego dorobku mistrza gościom lusławickiego centrum w możliwie najpełniejszy i najwierniejszy sposób, przy wykorzystaniu ponadczasowego wzornictwa i nowoczesnych technik multimedialnych, nie zaburzając jednak podstawowych funkcji obiektu.

Koncepcja zakłada rozlokowanie ekspozycji w trzech przestrzeniach, z których każda posiada odrębny charakter, funkcję oraz dobór tematyki. Gabinet to stylizowane miejsce pracy profesora, w którym eksponowane są nagrody i odznaczenia, w foyer prezentowana jest postać mistrza z perspektywy okresów jego twórczości, zaś w galerii wykorzystano głównie interaktywne narzędzia multimedialne, jak szklany boks, w którym goście mogą wcielić się w rolę dyrygenta.

W konkursie przyznano nam II nagrodę.

Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 01
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 02
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 03
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 04
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 05
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 06
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 07
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 08
Galeria zdjęć koncepcji ekspozycji muzealnej: Maestro Penderecki 09