MUZEUM ŚLĄSKIE

Galerie sztuki otwarte w Muzeum Śląskim


W nowo otwartym Muzeum Śląskim w Katowicach zaprojektowaliśmy poświęcone sztukom plastycznym wystawy stałe, obejmuje całą przestrzeń kondygnacji -2: Galeria Sztuki Polskiej 1800-1945, Galeria Sztuki Polskiej po 1945 roku oraz Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej.

Na potrzeby procesu projektowego przygotowaliśmy model przestrzeni, który pozwolił na komfortową współpracę z kuratorami wystaw, umożliwiając śledzenie w czasie rzeczywistym doboru eksponatów i relacji przestrzennych. Wytyczyliśmy ścieżki zwiedzania projektując ściany, elementy multimedialne, postumenty, siedziska, gabloty i elementy dekoracyjne. Poszczególne wystawy projektowane były z myślą o płynnych połączeniach i wzajemnym uzupełnianiu się.

Przy doborze i rozmieszczeniu zbiorów, obok ich wartości artystycznej, wzięto pod uwagę również podział na grupy tematyczne i kryterium chronologiczne. Zamierzenie projektowe zakładało jak największe otwarcie przestrzeni, które sprzyja swobodnemu przemieszczaniu się zwiedzających i akcentowaniu poszczególnych elementów ekspozycji.

Poszczególne wystawy wyróżniają się indywidualną kolorystyką, stonowaną i subtelnie podkreślającą walory eksponatów, która pozwala zwiedzającym orientować się w przestrzeni. Wyodrębniono także strefę przeznaczoną na czasowe prezentowanie zbiorów i depozytów prywatnych oraz prezentację treści multimedialnych omawiających wybranych twórców i ich dorobek artystyczny.

Szczególna dla naszego regionu wystawa Sztuki Nieprofesjonalnej, związanej z pracą i życiem na Górnym Śląsku, została wzbogacona o elementy scenograficzne, multimedialne i efekty świetlne, dzielące jej powierzchnię na strefy: pod ziemią (praca górnika), na powierzchni (pejzaż i rodzina) oraz niebo (duchowość i wyobraźnia).

Firma Adventure wykonała projekt koncepcyjny wystaw, a następnie prowadziła nadzór nad ich realizacją.

Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 01
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 02
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 03
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 04
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 05
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 06
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 07
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 08
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 09
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 10
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 11
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 12
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 13
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 14
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 15
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Muzeum Śląskie - Galerie Sztuki 16