SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA

Multimedialna trasa turystyczna


Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest unikatem na skalę światową – to wybudowana na przełomie XVIII i XIX w. podziemna budowla hydrotechniczna o łącznej długości niemal 20 kilometrów, której zadaniem było odwadnianie kopalń w rejonie Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza. Końcowy (a zarazem najstarszy) jej odcinek o długości ponad 2 kilometrów został w 2018 r. udostępniony turystom. Firma Adventure odpowiedzialna była za wyposażenie i aranżację trasy turystycznej w Sztolni wraz z elementami multimedialnymi oraz scenograficznym odtworzeniem zabudowy XIX-wiecznego portu.

Realizacja trasy turystycznej w "Sztolni Królowa Luiza" (bo taką nazwę nosi udostępniony turystom odcinek) była bardzo trudna – prace aranżacyjne i montażowe wykonywano pod ziemią, przy bardzo dużej wilgotności i zapyleniu. Wobec zamontowanych sprzętów multimedialnych, elektrycznych i scenograficznych wymagane były wyśrubowane normy związane z eksploatacją w warunkach górniczych. Sama realizacja była wielkim wyzwaniem, ale efekt tych prac – w połączeniu niepowtarzalnymi sceneriami podziemnych korytarzy – przerosła wszelkie oczekiwania.

Turyści zwiedzający Sztolnię mają okazję nie tylko wejść w głąb zabrzańskich podziemi, ale też poznać ich historię, dzięki prezentacjom multimedialnym, animacjom, a także reprodukcjom rycin i ilustracji z epoki. Na trasie umieszczono także szereg rekonstrukcji narzędzi i urządzeń, w tym działający żuraw przeładunkowy z początku XIX w. Swoistą wisienką na torcie jest zachowany chodnik węglowy, w całości zabezpieczony obudową drewnianą, zgodnie z technologią górniczą sprzed ponad 200 lat.

Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 01
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 02
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 03
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 04
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 05
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 06
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 07
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 08
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 09
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 10
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 11
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 12
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 13
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 14
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 15
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 16
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 17
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 18
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 19
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 20
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 21
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 22
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 23
Galeria zdjęć ekspozycji muzealnej: Sztolnia Królowa Luiza 24