Zakres usług

ZAKRES USŁUG

 • Etap planowania
  Świadczymy usługi doradcze we wczesnej fazie powstawania pomysłu:
  • konsultacja techniczna
  • zarys koncepcji ekspozycji
  • wstępny kosztorys

 • Faza projektowa
  • opracowanie scenariusza ekspozycji
  • dobór technologii i metod realizacji w zestawieniu z budżetem
  • opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji

 • Etap realizacji
  • produkcja treści multimedialnych, np.: filmów fabularnych i dokumentalnych, inscenizacji historycznych, słuchowisk, prezentacji interaktywnych, gier,mappingów 3D, materiałów audio-guide i innych
  • budowa scenografii, makiet, ekspozytorów, gablot, urządzeń interaktywnych
  • instalacja kompletnych systemów multimedialnych w zakresie sprzętowym i programistycznym

 • Zarządzanie i marketing
  • nadzór nad całością inwestycji
  • szkolenia obsługi, przewodników
  • dostawa systemów rezerwacji i obsługi ruchu turystycznego
  • promocja: budowa serwisu internetowego, produkcja materiałów poligraficznych, kampanie reklamowe


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

tel: 32 253 65 37
tel: 32 253 65 38

e-mail: info@multimedialne-muzea.pl